Korruptionvastaiset toimenpiteet

Suomen Luisteluliitto on laatinut korruptionvastaiset toimenpiteet ollakseen edesauttamassa väärinkäytösten ehkäisyä ja tavoitteenaan myötävaikuttaa siihen, että korruptiota ei esiinny missään muodossa.

Suomen Luisteluliitto on määritellyt eettisissä säännöissään korruption ilmenemismuodot sekä kurinpitosäännöissään eettisten sääntöjen vastaisten toimien seuraamukset.

Toimenpiteet

– Kestävä, läpinäkyvä ja avoin toiminta ja päätöksenteko
– Korruptiotietoisuuden lisääminen
– Seurata korruptiota koskevaa tutkimusta sekä toimeenpanna korruptionvastaisia sopimuksia ja velvoitteita

Nämä tavoitteet täyttääkseen Luisteluliitto edellyttää toiminnassaan kaikkia osallisia johdonmukaisuuteen, määrätietoisuuteen sekä sitoutuneisuuteen.

Seuranta

Tavoitteiden saavuttamiseksi muotoillaan aikataulutettuja toimenpiteitä, joiden toimeenpanoa ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan.

Yhteystiedot

Janne Hänninen, urheilutoimenjohtaja
Suomen Luisteluliitto ry
Valimotie 10
00380 HELSINKI
040 553 3388
janne.hanninen(a)luisteluliitto.fi