Tietosuojaseloste ja verkkosivujen käyttöehdot

1. Yleistä

Sivustoa ylläpitää Suomen Luisteluliitto ry, jäljempänä SLL. Sivustoa käyttämällä hyväksyt nämä ehdot siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Ehdot koskevat kaikkea sivuston käyttöäsi.

SLL pidättää itsellään oikeuden koska tahansa muuttaa, tehdä lisäyksiä tai poistaa materiaalia sivustolta kokonaisuudessaan tai osittain. Jos jatkat sivuston käyttöä sen jälkeen, kun muutokset on julkistettu tällä sivulla, hyväksyt siten muutokset.

2. Immateriaalioikeus

Sivustolta peräisin olevan materiaalin kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman SLL:n antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Sivuston kaikkea sisältöä suojaavat tekijänoikeutta, tavaramerkkejä, patentteja ja muita immateriaalioikeuksia koskevat lait. Sivustolla julkaistava materiaali kuuluu, jos ei muuta ilmoiteta, SLL:lle Verkkosivuilla näkyviä tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja muita immateriaalioikeuksien suojaa osoittavia tunnuksia on kunnioitettava.

3. Käyttäjien luoma sisältö

Käyttäjien luomalla sisällöllä tarkoitetaan sellaista sisältöä, jota sivuston käyttäjät luovat tai lataavat sivustolle, esimerkiksi blogikirjoitusten kommentteja, valokuvia tai julkisia viestejä. Käyttäessäsi tällaisia toimintoja sivustolla luot suoraan sellaista sisältöä, josta olet itse vastuussa ja josta voit käyttäjänä joutua vastuuseen. SLL:llä on oikeus poistaa käyttäjien luomaa sisältöä osittain tai kokonaan, jos se on osittain tai kokonaan soveltuvan lain vastaista tai jos sen voidaan katsoa muulla tavoin voivan aiheuttaa vahinkoa SLL:lle. Tällaisen väärinkäytöksen yhteydessä SLL:llä on myös oikeus ryhtyä lisätoimenpiteisiin, joita vaaditaan väärinkäytön ehkäisemiseksi.

4. Sivustolla olevat linkit

SLL voi tarjota sivustollaan linkkejä ulkopuolisille tahoille kuuluville verkkosivuille. Jos käytät näitä linkkejä, poistut SLL:n sivustolta. SLL ei vastaa tällaisista sivustoista eikä niiden sisältämästä materiaalista.

5. Verkkosivujen saatavuus ja vastuunrajoitukset

Sivusto saattaa väliaikaisesti olla poissa käytöstä, ja SLL varaa oikeuden milloin hyvänsä ja mistä syystä tahansa keskeyttää sivustolla olevien palvelujen saatavuuden tai muuttaa niiden sisältöä ilman sinulle osoitettua erillistä ilmoitusta. SLL pidättää oikeuden myös estää sivuston käytön joiltakin osin myös rekisteröityneiltä käyttäjiltä.

SLL ei anna mitään takuita sivuston toiminnasta tai saatavuudesta eikä sivuston sisällön paikkansapitävyydestä. SLL ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet suoraan tai epäsuoraan sivuston tai sen sisällön käytöstä.

6. Henkilötiedot ja sivustolle rekisteröityminen

Yksityisyytesi on SLL:lle tärkeä asia ja suhtaudumme vakavasti asiakkaidemme henkilötietojen (kuten määritelty tietosuojaselosteessamme) suojaamiseen. SLL käsittelee henkilötietoja ainoastaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja pyytää sinulta tarvittaessa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Lisätietoa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja oikeudestasi tarkastaa, muuttaa tai poistaa sinua koskeva henkilötietoja on saatavilla tietosuojaselosteestamme.

SLL-sivuston jäsenrekisterijärjestelmää käytetään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjä vastaa kaikesta salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja salasanan salassapidosta. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tehdyistä tapahtumista. Salasanan ja käyttäjätunnuksen luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvan loukkauksista tulee ilmoittaa välittömästi.

7. Tietoturva

SLL toteuttaa kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet henkilötietojesi suojaamiseksi. Siitä huolimatta SLL ei voi taata niiden tietojen turvallisuutta, jotka annat ollessasi Internet-yhteydessä.

8. Virukset, tietomurrot ja muut tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset

Sivuston tahallinen väärinkäyttö kohdistamalla niihin haitta- tai tuholaisohjelmia tai muuta ilkivaltaista tai teknologisesti vahingollista materiaalia on kielletty. Sivustoon, niiden sijaintipalvelimiin tai muihin sivuston yhteydessä oleviin palvelimiin, tietokoneisiin tai tietojärjestelmiin kohdistuva luvaton tunkeutuminen tai tällaisen tunkeutumisen yrittäminen on kielletty. Palvelunestohyökkäyksen tai hajautetun palvelunestohyökkäyksen kohdistaminen sivustolle on kielletty.

SLL ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat seurausta hajautetuista palvelunestohyökkäyksistä, viruksista tai muista teknologisesti vahingollisista tiedostoista, jotka saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi sivustolta, sivuston käytön seurauksena taikka niihin kytketyiltä verkkosivustoilta tapahtuvan tiedostojen lataamisen seurauksena. SLL pyrkii aktiivisesti estämään edellä mainitut vahingot pitämällä huolen sivuston tietoturvasta ja suojauksesta.

9. Muutosten tekeminen verkkosivuihin

SLL varaa oikeuden tehdä milloin tahansa ja mistä syystä tahansa muutoksia sivustoon, tietosuojaselosteeseen, menettelytapoihinsa tai näihin käyttöehtoihin. Verkkosivujen käyttäjää koskevat kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot. Tästä syystä sinun tulisi säännöllisesti tutustua ajantasaisiin käyttöehtoihin.

10. Yhteystiedot

Suomen Luisteluliitto ry

Valimotie 10, 00380 Helsinki

slloffice(a)luisteluliitto.fi