Perustietoa lajista

Matkaluistelu tunnetaan hollannissa nimellä Toerschaatsen ja englannin kielellä Tour Skating. Luistelun kotimaassa Hollannissa matkaluistelunharrastajia on n. 1,5 miljoonaa ja laji on ilmaston lämpenemisen myötä siirtynyt enenevässä määrin tekojääradoille. Matkaluistelun suosio ja harrastajamäärät ovat kasvussa myös Suomessa; vuonna 2010 arvioidaan lajia harrastavan Suomessa jo n. 100 000 henkeä.

Matkaluistelun varusteisiin kuuluvat luistimet, joissa on joko kiinteät pitkät terät tai nk. klap-malliset luistimet sekä luistinkengät ja niihin kiinnitettävät pitkät luistinterät. Uusissa luistinkenkämalleissa ovat terät irti kantapäästä. Uusia luistelu­kenkämalleja käytetään yleisesti myös luisteluhiihdossa ja retkiluistelussa.

Lukuisat (n. 100 matkaluistelurataa) kaupungit ja kunnat Suomessa tarjoavat matkaluistelu­ratoja asukkaidensa käyttöön. Myös yksityisiä palveluntarjoajia on tullut mukaan matkaluisteluratojen ylläpitäjiksi, joista useimmat yhteistyössä alueensa kuntien tai kaupunkien kanssa. Vastuut ja turvallisuusasiat ovat erittäin tärkeitä liittyen järvien ja meren jäälle rakennettaviin ja ylläpidettäviin jääratoihin (matkaluisteluradat).

Luistelutapahtumia järjestetään vuosittain ympäri maata. Yksi järjestäjistä on mm. Matkaluistelijat ry. Tapahtumista tunnetuimpia ovat Kuopion perinteinen Finland Ice Marathon ja Savitaipaleen luistelutapahtuma Kuolimojärvellä. Tampereen seudulle on syntynyt uusia luistelukohteita huomattava määrä ja alueesta onkin muodostumassa lajille uusi keskittymä. Itäisessä Suomessa mm. Rantasalmi on vakiinnuttanut asemansa hienona luistelukohteena. Oulun seutu tarjoaa asukkailleen upeat puitteet luistelulle meren ja järvien jäällä. Eteläisimmän Suomen osalta Tuusulanjärven matkaluisteluradat Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan puolesta, ovat tarjonneet ratoja jo vuosikymmeniä säänvaihteluista huolimatta. Helsingin Liikuntatoimi on rakentanut ja ylläpitää useita matkaluistelukohteita alueellaan, mm merenjäällä Vartiokylä-Puotilan sekä Laajalahden matkaluisteluratoja vuosittain sääolosuhteista riippuen – ratojen aukiolosta ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla sekä muissa medioissa.

Myös luistelumatkailu on lisääntynyt huomattavasti lajin harrastajien piireissä mm. Alpeille ja Pohjoismaihin. Suosittuja matkaluistelukohteita ovat Suomessa mm. Vartiokylän jäärata merenjäällä, Tuusulanjärven Luistelureitti, Oulunkylän tekojäärata, Oravaisten Luistelureitistö, Kuopion luistelureitti, Jyväskylän jääreitit jne. Monet kunnat ja kaupungit ilmoittavat sivuillaan ja lehdissä ylläpitämistään luonnon- ja tekojääradoista joita kannattaa seurata. Vallitsevista jäänpaksuuksista ja olosuhteista tiedotetaan kuntien ja kaupunkien liikuntatoimien tahoilta joiden vastuulle jääratojen hoito ja turvallisuusasiat kuuluvat.