Valiokunnat

Luisteluliiton toiminnan linjat päättää liiton hallitus. Käytännön toiminnasta vastaavat liiton toimisto ja valmentajat. Toiminnan tärkeänä osana on valiokuntien ja seurojen välinen yhteystyö, joiden toimintaa tukee liiton henkilökunta. Valiokuntien tehtävä on välittää seurojen ja harrastajien toiveita eteenpäin liittoon sekä sparrata palkattua henkilökuntaa tehtävissään.

Työvaliokunta
Vesa Rosendahl, puheenjohtaja
Hannu Koivu
Mika Kulmala
Janne Hänninen, esittelijä ja sihteeri

Pikaluisteluvaliokunnat
Rullaluisteluvaliokunnat
Roller Derby-valiokunta