Ympäristövastuu

Suomen Luisteluliiton ympäristösuunnitelma käsittää eri osa-alueilla toteutettavat muutokset aikaisempaan toimintatapaan painottaen ympäristövastuullisuutta. Alla olevat asiat toimivat ohjeistuksena eri sidosryhmille.

Hallinnossa

 • Hallinnon perustoiminnot pyritään organisoimaan digitaalisesti paperittoman toiminnan mahdollistaen
 • Kokoukset, koulutukset ja tapaamiset järjestetään pääasiassa etäyhteyksin, jotta arkipäiväinen matkustaminen pystytään minimoimaan
 • Kokous- ja koulutusmateriaalien tulosteet pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä ja esimerkiksi esityslistat ja pöytäkirjat tuotetaan ainoastaan sähköisinä
 • Kannustetaan työntekijöitä työmatkapyöräilyyn

Seuroissa

 • Seurojen ja harrastajien koulutustilaisuudet toteutetaan pääasiassa etänä, pois lukien sääntömääräiset liittokokoukset, joissa on myös etäosallistumismahdollisuus. Tämä vähentää merkittävästi matkustamista paikkakunnalta toiselle
 • Urheilijoita ja valmentajia kannustetaan saapumaan harjoituksiin pyörällä
 • Seurojen arkipäiväiset harjoitukset tapahtuvat muiden sidosryhmien kanssa yhteisissä tiloissa sekä lähiliikuntapaikoissa, jolloin olosuhteet ovat monipuolisessa käytössä, eikä uusia tiloja tarvitse luoda.

Harrastetoiminnassa

 • Olemassa olevat jääolosuhteet hyötykäyttöön erilaisten tapahtumien muodossa, kestävän kehityksen mukaisesti
 • Tapahtumia tuotetaan valtakunnallisesti siten, että osallistujien ei tarvitse kulkea pitkiä matkoja
 • Tapahtumatoiminnan materiaalivalinnoissa painopiste on helposti kierrätettävissä varusteissa ja kalusto huolletaan siten, että uudet hankinnat pystytään pitämään mahdollisimman pieninä

Kilpailutoiminnassa

 • Maajoukkue harjoittelee keskitetysti yhdessä paikassa pitkiä aikoja kerrallaan, jonka hyötynä on matkustamisen minimointi
 • Kilpailujärjestäjät toteuttavat tulospalvelun mahdollisimman paperittomana, joka pienentää tulosteiden määrää
 • Kansallisten kilpailutapahtumiin ja muihin tapahtumiin kannustetaan osallistujia matkustamaan julkisin kulkuneuvoin tai yhteiskuljetuksin yksittäisen hiilijalanjäljen minimoimiseksi

Pitkän tähtäimen suunnitelma

 • Suomen Luisteluliiton suurin yksittäinen panostus ympäristötekijöissä mitattuna on ekologisen ja ympäristöystävällisten harjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden luomisen, joka toteutuessaan käsittää jääurheilukeskuksen kaikkine oheistoimintoineen. Jääurheilukeskuksen suunnittelussa on huomioitu hiilijalanjäljen kokonaisuus.
  • Sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä (metro, Raide-Jokeri, bussit)
  • Jäähallin jäähdytysjärjestelmässä käytettävä hiilidioksidi tuottaa suuren määrän hukkalämpöä, joka ohjataan kaukolämpöverkkoon
  • Energiatehokkaat ratkaisut mm. aurinkopaneelein mahdollistaa hiilineutraalin energiatuotannon
  • Jääurheilukeskus tarjoaa myös urheilullisesti huippuluokan harjoitus- ja kilpailuolosuhteen useille eri jäälajeille.

Seuranta ja jatkotoimenpiteet

 • Suomen Luisteluliitto päivittää ympäristöohjelman vuosittain ja lajiyhteistyössä toteutettavan jääurheilukeskushankkeen edetessä toteutusvaiheeseen, luodaan monivuotinen ympäristösuunnitelma kestävän kehityksen periaatteisiin perustuen.