Suomeen uusi antidoping-säännöstö

Uusi Suomen antidopingsäännöstö tulee voimaan vuoden alusta (1.1.2009). Säännöstö noudattaa Maailman Antidopingtoimisto WADA:n laatimaa Maailman antidopingsäännöstö 2009:ää, jonka tarkoituksena on yhtenäistää kansalliset antidopingsäännöstöt maailmanlaajuisesti.

Keskeinen muutos Suomen antidopingsäännöstössä on aiempaa laajempi harkintavalta päätettäessä dopingrikkomuksista määrättävistä seuraamuksista (toimintakelvottomuudesta). Käytännössä tämä tarkoittaa aikaisempaa yksilöllisempää dopingtapausten käsittelyä, jossa on arvioitava mahdollisia, joko koventamis- tai lieventämisperusteita, urheilun toimintakiellon pituutta määrättäessä. Uudella säännöstöllä täsmennetään ja tiukennetaan testauspooliurheilijoiden olinpaikkatietomääräyksien laiminlyönnistä määrättäviä seuraamuksia.

Uuden antidopingsäännöstön vuoksi myös Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n sääntöjä dopingtapauksia käsittelevästä valvontalautakunnasta oli uudistettava. Uuteen valvontalautakuntaan kuuluu kolme juristia, kolme lääkäriä ja kolme urheilun asiantuntijaa. Valvontalautakunta päättää antidopingsäännöstön piiriin kuuluvia sitovasti onko kyseessä dopingrikkomus vai ei. Lisäksi valvontalautakunnan on, aikaisemmasta poiketen, annettava kirjallinen perusteltu lausunto lajiliitolle dopingrikkomuksen seuraamuksesta. Tämän jälkeen rikkomuksen tehneen henkilön lajiliitto tekee lopullisen päätöksen. Nykyinen valvontalautakunta jatkaa tehtävässään, kunnes uusi valvontalautakunta nimetään kevään 2009 aikana.

Suomen antidopingsäännöstöä sovelletaan Suomessa rekisteröityihin urheilujärjestöihin, muihin yhteisöihin, sekä heidän jäseniinsä, jotka ovat säännöissään tai sopimuksella ADT:n kanssa sitoutuneet noudattamaan antidopingsäännöstöä.

Suomen antidopingsäännöstön laatineen työryhmän puheenjohtajana toimi ADT:n hallituksen puheenjohtaja, työoikeiden professori Kari-Pekka Tiitinen. Työryhmään kuuluivat lisäksi juristit Pia Ek, Pekka Ilmivaltaa ja Tuula Lybeck sekä lääkärijäsenenä Timo Seppälä. Sihteerinä toimi ADT:n pääsihteeri Pirjo Krouvila sekä toimiston asiantuntijoina Katja Huotari, Marjorit Nurmi ja Anna Simula.

Uusi Suomen antidopingsäännöstö on luettavissa 1.1.2009 ADT:n internetsivuilla osoitteessa: www.antidoping.fi.