Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön opiskeluapurahat 2022-2023

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön (URA) opiskeluapurahojen haku lukuvuodelle 2022–2023
alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 30. syyskuuta 2022.

URA-säätiö tukee urheilijan kouluttautumista ammattiin, joka mahdollistaa uuden uran urheilu-uran
jälkeen tai mahdollisesti jo sen aikana. Opiskeluapurahalla halutaan mahdollistaa tutkinnon suorittaminen tukemalla urasiirtymävaiheessa
olevien urheilijoiden kouluttautumista uuteen ammattiin sekä helpottamalla nuorten urheilijoiden siirtymistä jatko-opintoihin toisen asteen koulutuksen jälkeen.

Lisätiedot ja hakuohjeet: URA-säätiö – Suomen Olympiakomitea