Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen uudet osaajat valittu

SLU:n valmentajakoulutuksen kehittämistyön tavoitteena on yhtenäistää viisiportaista koulutusjärjestelmää. Kehittämistyöhön valitut henkilöt ovat Pulmu Puonti SLU ja Pekka Potinkara Nuori Suomi sekä Juha Hämäläinen Suomen Olympiakomitea.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen uudet osaajat valittu

SLU:n valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa ja yhtenäistää viisiportaista koulutusjärjestelmää. Keskeinen tavoite on, että lajiliitot saavat laadukasta palvelua oman koulutuksensa kehittämiseen. Lajeille tarjotaan räätälöityä tukea ja samalla luodaan perustaa lajien nykyistä tiiviimmälle yhteistyölle.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksella vaikutetaan yli 100 000 valmentajan ja ohjaajan osaamiseen. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti eri tahojen vahvaa yhteistyötä. Kehittämistyössä tarvitaan kaikkia liikunnan koulutuspalveluita tuottavia tahoja.

Kehittämistyön organisointia tehostetaan nyt kolmella uudella päätoimisella työntekijällä määräajaksi 01.09.2005 – 31.12.2007. Uudet osaajat tulevat työskentelemään SLU:ssa, Nuoressa Suomessa ja Olympiakomiteassa.

Valitut henkilöt ovat liikuntatieteiden kandidaatti Pulmu Puonti (46, kuvassa) SLU:sta, liikuntatieteiden maisteri Pekka Potinkara (43, kuvassa) Nuori Suomesta sekä liikuntatieteiden maisteri Juha Hämäläinen (48) Suomen Olympiakomiteasta. Kehittämistyö tulee ohjautumaan lajiliittojen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tarpeista. Kolmikko muodostaa yhtenäisen kehittämisyksikön, joka edustaa myös uudenlaista yhteistyötä ja toimintatapaa liikunnan järjestökentässä.