Pikaluistelun säännöt

Pitkän radan pikaluistelun säännöt

Kohta 1
Kilpailuissa noudatetaan Kansainvälisen Luisteluliiton (ISU) voimassa olevia sääntöjä. Kuitenkin huomioidaan ne poikkeukset, jotka näissä säännöissä Suomen Luisteluliiton ja sen jäsenseurojen olosuhteita ajatellen määrätään. Kilpailuja voidaan järjestää myös muilla kuin ISU:n sääntöjen määrittelemillä 400m/333 1/3m radoilla, edellyttäen, että rata on mitattu ja merkitty oikein (ISU SS Rule 204). Viralliset SE-tulokset hyväksytään toistaiseksi kuitenkin vain 400m/333 1/3m radoilla tehtyinä. Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta.

Kohta 2
Kilpailuja järjestävällä seuralla tulee olla SLL:n myöntämä lupa järjestämiinsä mestaruus- ja kansainvälisiin kilpailuihin sekä kansallisiin, juhla-, katsastus- tai kutsukilpailuihin sekä piiri- että seuraotteluihin.

Kohta 3
Kilpailuluvat on anottava SLL:lta ilmoitettuun päivään mennessä tai kuitenkin vähintään seitsemän vuorokautta ennen kilpailupäivää. Anomuksessa on mainittava missä ja milloin kilpailut pidetään sekä kilpailuohjelma ja kilpailujen järjestäjä.

Kohta 4
Kilpailukutsu on julkaistava joko Suomen Luisteluliiton kilpailukalenterissa tai Luisteluliiton internet-sivuilla tai muulla SLL:n hyväksymällä tavalla SM-kilpailujen osalta 14 vrk ja muiden kilpailujen osalta vähintään 5 vrk ennen ensimmäistä kilpailupäivää. Kilpailukutsussa tulee mainita kilpailujen aika, ohjelma, ilmoittautumisajankohdan päättyminen, osanottomaksun suuruus ja vaatimus kilpailulisenssin esittämisestä kilpailujen järjestäjälle.

Kohta 5
Mikäli kilpailut joudutaan peruuttamaan, on siitä ilmoitettava osanottajaseuroille sekä SLL:lle viimeistään yhtä vuorokautta ennen kilpailujen alkamista. Myös peruuttamisen syy on mainittava.

Kohta 6
Luistelijat SM-kilpailuun ilmoittaa Luisteluliiton alainen jäsenseura kilpailukutsussa mainitulla tavalla. Ilmoittautumisen tulee sisältää kilpailijan nimi, sarja, seura sekä joukkueenjohtajan nimi.

SM-kilpailuissa käytettävät tilastoajat toimittaa Suomen Luisteluliitto. Tilastoajoiksi huomioidaan sunnuntaihin ennen SM-kilpailua tehdyt tulokset.

Kilpailija voi samoissa kilpailuissa kilpailla vain yhdessä sarjassa, mikäli saman kilpailun yhteydessä käydään samanaikaisesti aikuisten ja nuorten tai nuorten ja Hopealuistinikäisten kilpailu.

Nuorten ja Hopealuistinikäisten kilpailuissa on luistelijan kilpailtava omassa sarjassaan. Mikäli katsastukset vaativat osallistumista korkeampaan sarjaan, voi huippuluisteluvaliokunta tarvittaessa antaa tähän hyväksynnän.

Viesti- ja joukkuekilpailuissa voi osallistua vain yhteen kilpailuun kyseisen kilpailuviikonlopun aikana.

Kohta 7
Kilpailuihin ilmoittautumisaika päättyy kilpailukutsun mukaisesti. Jälki-ilmoittautumisesta peritään kaksinkertainen osanottomaksu.

SM-kilpailujen ilmoittautumisaika päättyy kilpailuviikonloppua edeltävänä tiistaina klo 21.00. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Viesti- ja joukkuekilpailujen joukkueet on vahvistettava joukkueenjohtajien kokouksessa kyseistä kilpailua edeltävänä päivänä ja nimet viimeistään tuntia ennen kilpailua.

Luopuminen kilpailusta arvonnan jälkeen:

 1. Niissä tapauksissa, joissa kilpailija vetäytyy kilpailusta arvonnan jälkeen, ei kilpailijaa hyväksytä enää uudelleen kilpailemaan. Yhteispistekilpailusta ei voi jäädä pois kuin terveydellisistä syistä. Kilpailunjohtaja/tuomari voi kuitenkin antaa vapautuksen erittäin merkittävästä syystä, mikäli anomus tulee ennen ensimmäistä arvontaa.
 2. Jos kilpailija ei sairauden vuoksi kykene osallistumaan ensimmäiselle matkalle, vaikka arvonta on jo suoritettu, voidaan kilpailija korvata joukkueen varamiehellä, joka lähtee samalta radalta kuin sairastunut luistelija olisi lähtenyt. Poisjäännit tulee ilmoittaa viimeistään joukkueenjohtajien kokouksessa.
 3. Siinä tapauksessa, ettei pykälän 2 mukaista varamiestä ole, kilpailija, jonka pari on vetäytynyt kilpailusta, luistelee yksinään parissa, joka alun perin on arvottu hänelle. Mikäli joku toinen luistelija on arvottu luistele­maan yksin kilpailijoiden parittoman lukumäärän vuoksi, tämä luistelija korvaa kilpailusta vetäytyneen luistelijan täydentääkseen parin. Jos kaksi luistelijaa on jäänyt parittomaksi arvonnan jälkeen tapahtuneiden kilpai­lusta vetäytymisten takia, heidät asetetaan pariksi. Kun uusi pari on muodostettu, se lähtee myöhemmän parin numerolla. Siirretty luistelija asetetaan aloittamaan ulkoradalta. Luistelijalle, joka siirretään toiseen pariin, on ilmoitettava siirrosta vähintään 15 minuuttia ennen hänen alkuperäisen parinsa lähtöaikaa.
 4. Jos parijärjestys on muodostettu kilpailijoiden paremmuuteen perustuen, eikä varamiestä ole lisätty kohdan 2 mukaisesti, parien uudelleenjärjestely perustuu jäljellä olevien luistelijoiden paremmuuteen.

SM-kilpailut

Kohta 8
SM-kilpailuissa kilpailuoikeus on Suomen kansalaisella tai henkilöllä, joka on asunut Suomessa vähintään 6 kuukauden ajan ennen kilpailua.

SM-kilpailuissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa jokai­sella luistelijalla tulee olla voimassa oleva Suomen Luisteluliiton lisenssi. Lisenssi ja vakuutus on suositeltava myös harjoituskisoissa.

Kilpailullaon SM-arvo, mikäli kyseiseen kilpailuun on ilmoittautunut vähintään kaksi luistelijaa.

Suomen Luisteluliiton liittohallitus vahvistaa vuosittain pidettävät SM-kilpailut ja niissä luisteltavat matkat.

Kaikissa SM-kilpailuissa noudatetaan SM-kilpailujen erityissääntöjä mm. arvontamenettelyjen osalta.

Miesten 5000m:n ja 10000m:n matkoilla tulee olla saavutettuna 5000m:n aika 9.00 kuluvan tai edellisen kauden aikana. Sääntö koskee ainoastaan 20-vuotta täyttäneitä urheilijoita

Matkakohtaiset SM-kilpailut
Kaikkien matkojen mestaruus ratkaistaan yhden luistelun perusteella. Jos 500m ja 1000m luistellaan kahdesti, niin ensimmäisen luistelun tulos on matkakohtaisen kilpailun tulos.

Mies- ja naisjunioreiden (17 v. ja 19 v.) SM-kilpailu yhteispisteissä
Sarjoittain yhteispisteissä
A-pojat, 500 ja 1500, 1000 ja 5000 (P19)
A-tytöt, 500 ja 1500, 1000 ja 3000 (T19)
B-pojat, 500 ja 1500, 1000 ja 3000 (P17)
B-tytöt, 500 ja 1500, 1000 ja 3000 (T17)

Hopealuistinkilpailujen loppukilpailu
Sarjoittain yhteispisteissä (sarja, 1. päivä, 2. päivä)
C-pojat, 500 ja 1000, 500 ja 1500 (P15)
C-tytöt, 500 ja 1000, 500 ja 1500 (T15)
D-pojat, 500 ja 1000, 500 ja 1000 (P13)
D-tytöt, 500 ja 1000, 500 ja 1000 (T13)
E-pojat, 300 ja 500, 300 (P11)
E-tytöt, 300 ja 500, 300 (T11)

Lisäksi on viestikilpailut sekajoukkuein 11 – 15 -vuotiaiden sarjojen matkana on 3 x 1 kierros radalla, jossa kyseessä olevan sarjan muu kilpailu on käyty. Seuran joukkueeseen voi osallistua kuka tahansa Hopealuistinkilpailussa luistellut luistelija.

500 metriä pidemmillä matkoilla voidaan tarvittaessa ylituomarin harkinnan mukaan käyttää kvartettilähtöä. 

Hopealuistinfinaalissa noudatetaan virallista arvontamenettelyä.

Seurojenvälinen viestiluistelu
Kilpailut Hopealuistinkilpailujen loppukilpailussa.

1. Luistellaan toisena kilpailupäivänä viimeisinä kilpailulähtöinä.
2. Matkana on 3 x 1 kierros radalla, jossa kyseessä olevan sarjan muu kilpailu on käyty.
3. Lähtö on 400 m:n radalla 1000 m:n maali, 333 m:n radalla maali ja 250 m:n radalla 300 m:n lähtöpaikka.
4. Lähtö tapahtuu pareittain.
5. Vaihtoalue on maalista eteenpäin ja sen pituus on 400 m:n ja 333 m:n radalla 40 m sekä 250 m:n radalla 30 m.
6. Matkaan lähtevän kilpailijan on lähdettävä vaihtoalueelta eikä vauhtia saa ottaa vaihtoalueen ulkopuolelta.
7. Vaihdon on tapahduttava kokonaisuudessaan vaihtoalueella siten, että viestiä tuovan luistelijan on luisteltava lähtevän luistelijan rinnalle tai kosketusvaihtona.
8. Kilpailujärjestäjien toimesta on molemmilla joukkueilla oltava oma vaihdonvalvoja ja vaihtoalueen rajat on oltava selkeästi merkityt.

Joukkuekilpailu (Team Pursuit)
Kilpailut käydään matkakohtaisten SM-kilpailujen yhteydessä ja nuorten yhteispistekilpailujen yhteydessä.

 1. Takaa-ajokilpailu pareittain, lähdöt vastakkaisilta puolilta rataa. Joukkueeseen kuuluu 3 luistelijaa.
 2. Matkana on miehillä 8 kierrosta ja naisilla 6 kierrosta.
 3. Aika otetaan kolmannen luistelijan maaliintulohetkestä.
 4. Pikaluistelusäännöissä olevat peesaus- ja ohitussäännöt pätevät.
 5. Joukkueet arvotaan pareiksi. Arvontaa varten kilpailun järjestäjä ryhmittelee joukkueet arvontaryhmiin joukkueen toiseksi parhaan 1500m:n tilastoajan perusteella siten, että parhaat joukkueet luistelevat viimeisinä pareina.
 6. Seurasta voi olla useita joukkueita.
 7. Luistelija edustaa sitä seuraa, jonka nimissä hän kilpailee koko kauden.
 8. Joukkueen jäsenillä tulee olla voimassa oleva luistelulisenssi.
 9. Ratamerkit laitetaan ainoastaan sisäradan sisäreunaan.
 1. Team Pursuit: Pakolliset varusteet
  1. Pään muotoon mukautuva kypärä.
  2. Muovista tai viillonkestävästä materiaalista kaulasuoja sekä viiltosuojatut tai nahkahanskat.
 2. Suositeltavat varusteet:
  1. Viiltosuojattu luisteluasu tai aluspuku
  2. Viillonkestävästä materiaalista polvi- ja säärisuojat ja nilkkasuojat.

Team Sprint

Kilpailut käydään matkakohtaisten SM-kilpailujen yhteydessä.

 1. Kilpailumatka on kolme kierrosta sisärataa pitkin. Kilpailu luistellaan kolmen luistelijan joukkueissa. 1. luistelija (valkoinen hihanauha) johtaa joukkuetta ensimmäisen kierroksen ja siirtyy sen jälkeen syrjään radan ulkoreunaan. Seuraavan kierroksen etummaisena luistelee luistelija, jolla punainen hihanauha. Toisen kierroksen jälkeen hän
  väistyy radan ulkoreunaan ja luistelija, jolla on keltainen hihanauha jatkaa yksin viimeisen kierroksen. Joukkueen aika saadaan tämän kolmannen luistelijan tullessa maaliin.
 2. Vaihtoalue on koko suora ja se tulee merkitä kartioilla tai muilla selkeillä merkeillä.
 3. Kilpailu luistellaan yksitellen tai pareittain eri puolilta rataa. Lähtö tapahtuu keskeltä etu- ja tai takasuoraa. Mikäli luistellaan yksi joukkue kerrallaan, lähtöpaikkana on etusuora 1000m:n maalin kohdalta.
 4. Joukkueet arvotaan pareiksi tai yksin luistellessa luistelujärjestys arvotaan. Arvontaa varten kilpailun järjestäjä ryhmittelee joukkueet arvontaryhmiin joukkueen toiseksi parhaan 1000m:n tilastoajan perusteella siten, että parhaat joukkueet luistelevat viimeisinä pareina.
 5. Pikaluistelusäännöissä olevat peesaus- ja ohitussäännöt pätevät.
 6. Seurasta voi olla useita joukkueita.
 7. Luistelija edustaa sitä seuraa tai jonka nimissä hän kilpailee koko kauden.
 8. Joukkueen jäsenillä tulee olla voimassa oleva luistelulisenssi.
 9. Vaihto: Ensimmäisessä vaihdossa ykkösen tulee olla kakkosen ja kolmosen edellä. Toisessa vaihdossa kakkosen tulee olla vaihtoalueelle tultaessa kolmosen edellä.
 10. Ratamerkit laitetaan ainoastaan sisäradan sisäreunaan.
 11. Team Sprintissä pakolliset varusteet:
  1. Pään muotoon mukautuva kypärä.
  2. Muovista tai viillonkestävästä materiaalista kaulasuoja sekä viiltosuojatut tai nahkahanskat.
 12. Suositeltavat varusteet:
  1. Viiltosuojattu luisteluasu tai aluspuku
  2. Viillonkestävästä materiaalista polvi- ja säärisuojat ja nilkkasuojat.

Kohta 9
Luistelijan kuuluminen tiettyyn ikäsarjaan määräytyy ISU:n sääntöjen mukaan kilpailukausittain, rajana on 1.7. Esimerkiksi kilpailija, joka ei ole täyttänyt 19 vuotta 1.7 mennessä, voi kilpailla koko kauden junioreiden sarjassa.

Kohta 10
SLL:n hallituksella on oikeus vahvistaa vuosittain määrättävät luokittelun tulosrajat osanoton rajoittamiseksi kohdassa 8 mainittuihin kilpailuihin vallitsevan tilanteen mukaan.

Kohta 11
Suomen Luisteluliitto nimeää SM-kilpailuihin ja maaotteluihin ylituomarin ja tarvittaessa apulaistuomarin sekä lähettäjät.

Kohta 12
Kilpailupöytäkirjat niiden kilpailujen osalta, jotka SLL on myöntänyt, tulee lähettää SLL:lle 7 vrk:n kuluessa viimeisestä kilpailupäivästä.

Kohta 13
Kilpailijan eroaminen seurasta ja liittyminen uuteen seuraan on kokonai­suu­dessaan kirjattava tapahtuneeksi ennen 1.7. Muulloin seura­muutto voi tapahtua vain, jos luistelijan ennen edustama seura lopettaa toimintansa kokonaan tai ko. urheilumuodon osalta.

Kohta 14
Ylituomarilla on oikeus muuttaa kilpailumatkoja, siirtää kilpailujen ajan­kohtaa tai peruuttaa kilpailut, mikäli pakkasta kilpailupaikalla on enemmän kuin -20 pakkasastetta tai olosuhteet muutoin poikkeukselliset.

Kohta 15
Suomen Luisteluliitto tekee kilpailujen televisiointisopimukset.

Kohta 16
Luistelijat ovat sitoutuneet noudattamaan voimassa olevaa Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK), WADA:n ja ISU:n dopingsäännöstöä sekä muita Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisia sääntöjä, sekä SLL:n eettisiä sääntöjä ja kurinpitosääntöjä.

Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin dopingsäännöstöihin, eettisiin sääntöihin ja kurinpitosääntöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä doping­aineista ja menetelmistä löytyvät Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) vuosittaisesta julkaisusta “Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa”.

Kohta 17
Kurinpitovaliokunta voi päättää luistelijan kilpailukiellosta, kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta, jos luistelija on menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. Kurinpitovaliokunta voi päättää luistelijan sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta.