Kalenteri

Ice Skating Tour

11.02.2020 18:00 – 11.02.2020 20:00
Taivalkoski
Taivalkoski, urheilukeskuksen kenttä 18.00-20.00
Ice Skating Tour