Kalenteri

Ice Skating Tour

30.01.2020 18:00 – 30.01.2020 20:00
Valkeakoski
Valkeakoski, Wareena jäähalli 18.00-20.00
Ice Skating Tour