Kalenteri

Ice Skating Tour

01.12.2019 11:00 – 01.12.2019 15:00
Kuopio, Lippumäen iso tekojää
Lippumäen iso tekojää 11.00-15.00
Ice Skating Tour