Kalenteri

Ice Skating Tour

10.11.2019 11:00 – 10.11.2019 14:00
Mikkeli, iso tekojää
Iso tekojää 11.00 – 14.00 (varapaikkana jäähalli)
Ice Skating Tour