Kalenteri

Ice Skating Tour

05.12.2018 18:00 – 05.12.2018 20:00
Lappeenranta, tekojäärata
Lappeenranta, iso tekojäärata 18.00-20.00, koko perheen luisteluilta.
Ice Skating Tour