Kalenteri

Ice Skating Tour

27.11.2018 09:00 – 27.11.2018 20:00
Muonio, koulun kenttä
Muonio, koulun kenttä 18.00-20.00, koko perheen luisteluilta.
Ice Skating Tour