Kalenteri

Ice Skating Tour

21.11.2018 18:00 – 21.11.2018 20:00
Seinäjoki, tekojäärata
21.11 Seinäjoki, iso tekojäärata 18.00-20.00, koko perheen luisteluilta.
Ice Skating Tour