Kalenteri

Ice Skating Tour

11.11.2018 11:00 – 11.11.2018 14:00
Mikkeli, Hänninhaudan kenttä
11.11 Mikkeli, Hänninhaudan kenttä 11.00-14.00, koululaisluistelut.
Ice Skating Tour