Koronarajoitukset jatkuvat valtakunnallisesti

Koronaepidemia ja sen hillitsemiseksi tehdyt kokoontumisrajoitukset hankaloittavat edelleen harrastustoimintaa valtakunnallisesti. Asteittain on eri sairaanhoitopiireissä jatkettu vuoden 2020 lopussa voimaantulleita rajoituksia koskien kokoontumisia, kilpailuja ja yleisötapahtumia. Suomen Luisteluliitto jatkaa omalta osaltaan kilpailu- ja tapahtumatoiminnan keskeytystä ja suosittaa kaikkia jäsenseurojaan noudattamaan kaikkia yleisiä ohjeita ja suosituksia.

Pääsääntöisesti kokoontumisrajoitukset (enintään 10 henkilön kokoontumiset) ovat voimassa koko maassa tammikuun loppuun saakka ja tällöinkin on noudatettava THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Muutamin poikkeuksin voi kokoontumisia järjestää suuremmalle henkilömäärälle Aluehallintaviraston sekä paikkakunnan koronakoordinaatioryhmän ohjeistuksien mukaan.
Tämän hetken rajoitukset sairaanhoitopiireittäin on luettavissa THL:n Internet-sivuilla >>

Yleisestä tietoa suosituksista THL:n Internet-sivuilla >>