Tilannekatsaus koronaepidemian vaikutuksista seuratoimintaan

Maaliskuussa alkaneet poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi seuratoimintaan ja erityisesti ohjatun toiminnan järjestämiseen. Valtioneuvosto on linjannut koronarajoitusten lieventämisestä hallituksen neuvotteluissa 3.–4. toukokuuta. Suomen Luisteluliitto noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön linjauksia sekä kannustaa jäsenseurojaan toimimaan harrastustoiminnassaan kaikkia suosituksia noudattaen.

Seuratoiminnassa ja ohjatun harjoittelun järjestämisessä tulee huomioida seuraavat asiat:

Seurojen harjoitustoiminta tulee järjestää 31.5.2020 saakka ulkoliikuntapaikkoja käyttäen ja lähikontakteja välttäen alle 10 hengen ryhmissä. Kilpailuja tai muita avoimia yli 10 hengen tapahtumia ei saa järjestää 31.5.2020 asti. Kaikessa seuratoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota hygieniaan.

Seurojen harjoitustoimintaa voi järjestää sisäliikuntapaikoilla 1.6. alkaen lähikontakteja välttäen. Ulko- ja sisäliikuntapaikoilla harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä.

Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin. Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti.

Lisätietoa on luettavissa ValtioneuvostonTHL:n ja AVI:n sivuilla.