Suomen Luisteluliiton sääntömääräinen kevätliittokokous siirtyy myöhempään ajankohtaan

Vallitsevista poikkeusoloista johtuen Suomen Luisteluliiton 4.4.2020 järjestettävä sääntömääräinen kevätliittokokous siirtyy kokoontumiskiellon ollessa voimassa.

Luisteluliiton säännöissä on määrätty yhdistyksen kokouksen (kevät- ja syyskokous) järjestämisen ajankohdiksi huhti-toukokuu ja loka-marraskuu. Yhdistyslain mukaan etäyhteyden käyttäminen kokouksessa vaatii aina sääntökirjauksen ja tässä tapauksessa etäyhteyden avulla suoritettava sääntömääräinen kevätliittokokous ei ole mahdollista. Täten Luisteluliiton kevätliittokokous ja sen yhteyteen suunnitellut tilaisuudet (seurojen vastuuhenkilöiden koulutus ja keskustelu-/infotilaisuudet) siirretään myöhempään ajankohtaan vallitsevien poikkeusolojen vuoksi.

Päätös pohjautuu yhdistyslakiin ja Suomen Olympiakomitean antamiin suosituksiin. Koska koronavirusepidemian takia kokouksen järjestäminen ei onnistu säännöissä määrättynä ajankohtana, niin kokousta joudutaan siirtämään huolimatta siitä, että yhdistyksen kokouksen ajankohta on määrättävä yhdistyksen säännöissä. Suomen Olympiakomitean antaman suosituksen mukaan sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa. Suosituksen lähtökohta on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. Lisäksi yhdistysdemokratian näkökulmasta ei ole perusteltua järjestää kokousta sellaisena ajankohtana, jolloin jäsenet eivät faktisesti voi edes osallistua kokoukseen.

Ohessa Suomen Olympiakomitean tiedote uusista suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.
Koronaviruksen vaikutus lajiliittojen ja seurojen sääntömääräisen kokouksen järjestämiseen >>

Seuroja tiedotetaan kokouksen uudesta ajankohdasta sääntöjen mukaisesti.