Suomen Luisteluliitto ryhtyy toimenpiteisiin SUEKin selvityksen pohjalta

Suomen Luisteluliitto on tilannut Suomen urheilun eettinen keskus SUEKilta selvityksen, jossa tarkoituksena oli selvittää, tapahtuuko häirintää ja kiusaamista Luisteluliiton alaisissa lajeissa. Kysely lähetettiin 1070 pikaluistelu-, rullaluistelu- tai roller derby -lisenssin vuosina 2015-2019 lunastaneille yli 16-vuotiaille urheilijoille sekä toiminnassa mukana olleille valmentajille. SUEKilta tilattu kiusaamis- ja häirintäselvitys raportti on kokonaisuudessaan valmis, kyselyn vastausprosentin oltua 25.

Kiusaamista kyselyn perusteella on kokenut tai havainnut puolet vastaajista. Kyselyyn vastanneista urheilijoista ja valmentajista yhteensä 131 (48 prosenttia) oli kokenut tai havainnut kiusaamista urheilu- tai valmennusuransa aikana. Urheilijoista ja valmentajista yhteensä 64 (24 prosenttia) vastanneista oli kokenut tai havainnut seksuaalista tai sukupuolista häirintää.

Suomen Luisteluliiton urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen kertoo olevansa yllättynyt saaduista tuloksista ja kokee niihin reagoimisen kiireellisenä: ”Selvityksen tulokset yllättivät. Pyydän anteeksi, että emme ole pystyneet tarjoamaan pelkästään myönteisiä kokemuksia meidän luistelulajien harrastajille. Nyt on tärkeää ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi”.

Kyselyssä on ollut mahdollisuus jättää yhteydenottopyyntö SUEKille esille tuomansa asian tiimoilta. Nämä yhteydenottopyynnöt on otettu vakavasti. Ne eivät SUEKin mukaan johtaneet jatkotoimenpiteisiin. SUEKilta tilaamansa selvityksen lisäksi Luisteluliitto on jo ennen selvityksen valmistumista päivittänyt toiminta-, kurinpito- ja eettiset sääntönsä sekä yhdenvertaisuussuunnitelmansa, joita liitto velvoittaa kaikkia liiton jäseniä sekä lajiensa parissa toimivia noudattamaan. Päivitetyt säännöt hyväksyttiin syysliittokokouksessa 16.11.2019.

Tulevat toimenpiteet 

Liitto on toimittanut kaikille kyselyn vastaanottaneille uudet malliohjeet epäasiallisen käyttäytymisen varalta. Pääpaino seuraavissa toimenpiteissä on koulutuksen, raportointijärjestelmän toteuttamisessa ja yhteisten pelisääntöjen luomisessa.

Jokainen jäsenseura saa toimintaohjeet epäasiallisen toiminnan ennaltaehkäisyyn ja mahdollisesti ilmenevän tapauksen käsittelyyn. Jokainen seura nimeää vastuuhenkilön, jolle heidän jäsenensä voivat kertoa havaitessaan tai kohdatessaan epäasiallista käyttäytymistä. Luisteluliitto kouluttaa seurojen nimeämät vastuuhenkilöt ja liiton valmentajat sekä maajoukkueurheilijat ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.

”Kaikilla tulee olla mahdollisuus harrastaa lajejamme ilman kiusaamista tai häirintää. Selvästi ilmoittamisen kynnys on ollut liian korkea. Seuroihin nimettävät vastuuhenkilöt on yksi toimenpiteistämme, jolla voimme madaltaa sitä”, kommentoi Suomen Luisteluliiton puheenjohtaja Vesa Rosendahl

Tavoitetila on, että jokainen harjoitusryhmän sopii yhteiset pelisääntönsä. Epäasiallisesta käyttäytymisestä tulisi kertoa ensisijaisesti suoraan sen tekijälle, jolloin tilanne voidaan käsitellä nopeasti yhdessä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee ilmoittaa asiastaseuran vastuuhenkilölle tai liiton urheilutoimenjohtajalle. Aina on myös mahdollista olla yhteydessä Et ole yksin- tai ILMO-palveluun, joiden linkit tulevat kaikkien jäsenseurojen sivuille.

Luisteluliitto edellyttää jatkossa kaikkia valmentajia allekirjoittamaan sopimuksen liiton kanssa, jossa he sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä (eettinen- ja kurinpitosäännöstö).

Seurantaa toteutetaan kyselyillä. Luisteluliitto tilaa uuden selvityksen SUEKlta vuoden 2022 aikana, jossa selvitetään toimenpiteiden vaikutuksia.

Tulokset ja raportti
Selvitys pikaluistelun, rullaluistelun ja Roller Derbyn kilpailutoimintaan osallistuneiden urheilijoiden ja valmentajien kokemasta kiusaamisesta sekä häirinnästä, SUEK ry 2020 >>

Lisätietoja:

Urheilutoimenjohtaja
Janne Hänninen
040 553 3388
janne.hanninen(a)luisteluliitto.fi