Suomen Luisteluliitto selvittää mahdollista häirintää ja kiusaamisista lajeissaan

Suomen Luisteluliitto on käynnistämässä selvityshankkeen häirinnästä ja kiusaamisesta luisteluliiton alaisissa lajeissa. Suomen Luisteluliitto on tilannut selvityksen Suomen urheilun eettinen keskus SUEKilta.

Hankkeella selvitetään, esiintyykö lajeissa kiusaamis- ja/tai häirintäkulttuuria. Kysely lähetetään kaikille pikaluistelu-, rullaluistelu- tai Roller Derby -lisenssin vuosina 2015-2019 lunastaneille yli 16-vuotiaille urheilijoille sekä toiminnassa mukana olleille valmentajille.

Luisteluliitto tuomitsee kaikenlaisen häirinnän ja kiusaamisen ja reagoi tarvittavin toimin, mikäli selvityksessä havaitaan epäasiallista kohtelua. Selvitystyöstä vastaa SUEK. Selvityksen valmistelu on aloitettu elokuussa yhdessä SUEKin asiantuntijoiden kanssa ja se toteutetaan sähköisenä kyselytutkimuksena lokakuussa 2019. Valmis raportti toimitetaan liitolle loppuvuodesta.

–Selvityksen avulla haluamme selvittää kattavasti nykytilannetta ja varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus kertoa havaitsemistaan epäkohdista omassa harjoittelu- ja kilpailutoiminnassa. Haluamme varmistaa turvallisen ja kannustavan ympäristön lajiemme parissa, kertoo Luisteluliiton urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen.

Häirintä ja kiusaaminen urheilussa ovat olleet ajankohtaisia aiheita viime aikoina. SUEKin tehtäviin kuuluu häirintävapaan urheilukulttuurin vahvistaminen sekä liittojen auttaminen niin selvityksissä kuin muissa häirinnän ennaltaehkäisytoiminnassa.

–Puuttumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisia epäkohtia tuodaan esille. Suoraan urheilijoille suunnattu kysely antaa heille hyvän mahdollisuuden kertoa anonyymisti omista kokemuksistaan. Tämän myötä saadaan tietoa, jonka pohjalta voidaan kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa sekä luoda toimintaohjeita häirintä- ja kiusaamistapausten torjuntaan, SUEKin tutkimuspäällikkö Nina Laakso sanoo.

–Luisteluliitto uudistaa toimintamallejaan ja sääntöjään syksyllä. Luomme toimintamallit ennaltaehkäisevään toimintaan muun muassa koulutuksen keinoin. Samalla liitto saa lisää keinoja puuttua ja sanktioida erilaisissa rikkomustilanteissa, Luisteluliiton puheenjohtaja Vesa Rosendahl sanoo.

Lisätiedot:
Janne Hänninen
Urheilutoimenjohtaja, Suomen Luisteluliitto ry
puh. +358405533388
janne.hanninen(a)luisteluliitto.fi