Fysioterapian opinnäytetyö jääharjoittelun vaikutuksista luettavissa

Emmi Puolakka ja  Maija Yli-Ojanperä ovat tehneet fysioterapian opinnäytetyön Jääharjoittelun vaikutukset – Pikaluistelijoiden tasapainon ja alaraajojen lihaskireyksien muutokset yhden jääharjoittelukauden aikana.

Opinnäytetyö on luettavissa liitteessä.

Liitteet