Seuratuet haettavissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa tänä vuonna seuratoiminnan kehittämistukea 3 850 000 euroa. Tukea haetaan kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hakuasiakirjoilla, jotka tulee olla kirjaamossa 15.3. mennessä.

Tukea voi hakea seuratoiminnan perustoiminnan kehittämiseen. Hanke tulee kohdistua lapsiin, nuoriin tai perheliikuntaan ja toimintamaksu saa olla enintään 50 euroa kuukaudessa.

Seuratuen tavoitteena on mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Tuella halutaan myös edistää koko perheen liikkumista.

Seuratuella vahvistetaan toiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa. Myönnettyjen tukisummien suuruudet ovat 2 500–30 000 euroa vuodessa ja omarahoitusta tulee olla vähintään neljäsosa.

”Haluamme pois projektimuotoisesta seurojen tukemisesta”, totesi opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Sari Virta seuratuki-infossa.

Minkälaiseen toimintaan voi hakea avustusta?

Rekisteröityneet liikuntaa järjestävät yhdistykset voivat hakea tukea mm.

päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkauksen. Palkattu työntekijä voi tehdä muitakin töitä kuin lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä töitä.

 • uusien harrastusryhmien perustamiseen
 • lähiliikunnan toteuttamiseen
 • tilaisuuksien, tapahtumien tai kampanjoiden järjestämiseen
 • yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistamiseen
 • osaamisen lisäämiseen (koulutukset)
 • paikalliseen yhteistyöhön
 • yhdistyksen strategiseen kehittämiseen
 • hyvien toimintamallien jalkauttamiseen
 • innovaatioihin ja uusiin kokeiluihin

Tukea voi hakea vuodeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Useamman vuoden hankkeissa hakemus tulee vuosittain uusia. Alustava hankesuunnitelma kaikille vuosille tulee esittää jo ensimmäisessä haussa vaikka tarkka talousarvioesitys tehdään vain ensimmäisestä hankevuodesta.”Tärkeintä hakemuksissa on se, että niiden tulee olla realistisia”, kiteytti Virta.

Huomioi nämä asiat hakemusta jätettäessä

 • päivitä yhdistysrekisteriote, koska se tulee olla hakemuksen liitteenä. Tästä linkistä voit tehdä päivityksen sähköisesti.
 • sitouta johto hankkeeseen (esim. pvm päätöksestä)
 • nimeä hankkeelle vastuuhenkilö (yhteyshenkilö)
 • esitä hankkeen toimintasuunnitelma, tavoitteet ja omarahoitus
 • kerro toimintamaksun nykytilanne (xx euroa/kk). Toimintamaksuun kuuluu viikoittainen harrastaminen. Kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.
 • määrittele hankekausi (12 kk). Toiminnan tulee alkaa 2013 aikana.

Lisätietoa ja hakemukset:

www.seuratuki.fi

opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivut

ylitarkastaja Sari Virta, opetus- ja kulttuuriministeriö, sari.virta(at)minedu.fi

osastosihteeri Päivi Wathén, opetus- ja kulttuuriministeriö, paivi.wathen(at)minedu.fi