ADT: WADA julkisti vuoden 2011 kansainvälisen luettelon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä

Maailman Antidopingtoimisto WADA on julkistanut uuden luettelon urheilussa kielletyistä lääkeaineista ja menetelmistä. Kiellettyjen listalle joutuvat uutena ryhmänä myyntiluvattomat lääkeaineet. Urheilijoiden velvollisuutta ilmoittaa lääkkeiden käytöstään puolestaan lievennetään.

– Vaikka WADA:n nyt julkistamat muutokset dopingsääntöihin ovat melko vähäisiä, ne ovat oikeansuuntaisia. Ne vähentävät byrokratiaa, selkeyttävät dopingsääntöjä ja kiihdyttävät uusien dopinganalyysimenetelmien kehittämistä, Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä sanoo. 

WADA:n tuoreessa listassa on uusi urheilussa kiellettyjen aineiden ryhmä: myyntiluvattomat lääkeaineet. Ryhmä käsittää kehitteillä olevat tai kehityksestä hylätyt aineet, jotka eivät ole saaneet myyntilupaa missään maassa hoidolliseen käyttöön ihmisille ja joita ei mainita muualla kiellettyjen aineiden listalla.

Erityisesti astmaa sairastavien urheilijoiden elämää puolestaan helpottaa lääkkeenkäyttöilmoituksen poistuminen. Esimerkiksi hengitystiesuihkein astmaan käytettävistä glukokortikosteroideista ja sallituista hengitysteitä avaavista lääkkeistä ei tarvitse enää tehdä valvontaviranomaisille ilmoitusta käytön alkaessa. Ilmoitusta ei tarvitse myöskään tehdä jänteisiin laitettavista glukokortikoidiruiskeista. Uusi käytäntö helpottaa paitsi urheilijoiden myös heitä hoitavien lääkäreiden ja dopingvalvontaviranomaisten työtä. Voimistelussa puolestaan sallittiin beetasalpaajien käyttö.

WADA:n uudessa listassa ei ole määritetty monista tavanomaisista ruoka- ja kauneudenhoitoaineista saatavalle glyserolille rajapitoisuutta, vaikka ADT sekä monet muut dopingvalvonnasta vastaavat organisaatiot ovat pyytäneet WADA:a asettamaan sellaisen. WADA kuitenkin painottaa, ettei ruoka-aineista tai kauneudenhoitotuotteista saatu glyseroli johda dopingrangaistukseen. Glyseroli (eli glyseriini) kiellettiin vuoden 2010 alusta lähtien peiteaineena sekä suonensisäisesti että suun kautta annosteltuna.

WADA:n uusi luettelo tulee voimaan 1.1.2011. ADT julkaisee uudet luettelot internetsivuillaan samana päivänä.

Lähde: ADT

Lisätietoja: www.antidoping.fi