Päivitetty Suomen antidopingsäännöstö tulee voimaan 1.1.2010

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n yleiskokous hyväksyi 25.11.2009 säännöstön päivitykset. Suomen antidopingsäännöstö käännettiin vuoden 2009 aikana englanniksi ja sitä muokattiin pieniltä osin vastaamaan Maailman Antidopingtoimisto WADA:n vaatimuksia. Englanninkielinen säännöstö sai WADA:lta hyväksynnän 20.11.2009.

Suurimpana muutoksena oli vuoden aikana tehty ADT:n valvontalautakunnan uudelleen organisoituminen. Uudessa valvontalautakunnassa on aiempaa enemmän juridista ja lääketieteellistä osaamista sekä urheilun asiantuntijoita. Uusi valvontalautakunta on käsitellyt kaikki vuoden 2009 dopingrikkomukset.

Päivitetty Suomen antidopingsäännöstö

Lähde: Suomen Antidopingtoimikunta