Arvontamenettely Seinäjoella matkakohtaisissa SM-kisoissa

Arvontamenettely aikuisten ja nuorten matkakohtaisissa ja sprinttereiden SM-kilpailussa Seinäjoella 2. – 4.1.2009.

1. Luistelija arvotaan luistelemaan omassa ilmoitetussa ikäluokkasarjassa. A- tai B-nuori kilpailee siis omassa ikäluokkasarjassa, mikäli hänet on siihen ilmoitettu. A- ja B- nuorten sarjoihin osallistuva luistelija voi kuitenkin osallistua myös aikuisten kilpailuihin ilmoittautumalla niihin säädetyssä ajassa ja maksamalla myös ko. kilpailun osallistumismaksun. B-nuori ei kuitenkaan voi samanaikaisesti osallistua A-nuorten kilpailuihin.

2. Ensimmäisen kilpailupäivän arvonta, 500 m ja 1000 m

– Arvonta ja joukkueenjohtajien palaveri to 1.1.2009 klo 18.00, jossa päätetään mm. arvontaryhmien oikeellisuus.

– Arvontaa varten luistelijat järjestetään paremmuusjärjestykseen 1.7.2007 jälkeen saavutettujen parhaiden aikojen perusteella kuitenkin siten, että ensisijaisesti paremmuusjärjestys muodostetaan kauden parhaiden aikojen perusteella. Paremmuusjärjestystä muodostettaessa verrataan luistelijoiden välisiä sekä kotimaan että ulkomaan ratojen aikoja.

– Paremmuusjärjestyksen mukaisesti luistelijat jaetaan ryhmiin, joissa on neljä luistelijaa.

– Parhaiden luistelijoiden muodostamasta neljän luistelijan ryhmästä arvotaan kilpailun kaksi viimeistä paria jne.

– Jos kilpailuun osallistuneiden luistelijoiden määrä on pariton, luistelee ensimmäisen parin luistelija yksin.

– Mikäli arvontaryhmän sisällä on mahdollista, samaa seuraa edustavat luistelijat arvotaan eri pareihin. Tällöin jäljempänä arvottu luistelija sijoitetaan arvontaryhmässä seuraavalle vapaalle paikalle.

3. Toisen päivän arvonta, 500 m ja 1000 m

– Arvonta pe 2.1.2009 kilpailupäivän päätyttyä (500 m) ja la 3.1. kolmannen matkan jälkeen (1000 m).

– Parien muodostaminen perustuu yhteispistetilanteeseen kahden ja kolmen matkan jälkeen.

– Mikäli luistelijoilla on samat yhteispisteet, paremmin sijoittunut luistelija on se, jolla on parempi aika viimeiseltä matkalta.

– Parien muodostamisessa huomioidaan se, että luistelijan tulee vaihtaa rataa toiselle kilpailtavalle 500 m:n ja 1000 m:n matkalle.

– Luistelijat, jotka osallistuvat ainoastaan 2 x 500 m:n matkakohtaiseen kilpailuun luistelevat yhteispistekilpailuun osallistuvien luistelijoiden jälkeen.

4. Kolmannen päivän arvonta, 1500 m ja viestit

– Arvonta la 3.1. kilpailupäivän päätyttyä.

– Arvontamenettely 1500 m:lle on vastaava kuin ensimmäisen päivän matkoilla.

– Viestijoukkueet järjestetään paremmuusjärjestykseen joukkueen toiseksi parhaan luistelijan näissä SM-kilpailussa luisteleman paremman 500 m:n ajan perusteella. Parit järjestetään siten, että kaksi parasta joukkuetta luistelee viimeisessä parissa jne., paremmin sijoitetun joukkueen lähtiessä sisäradalta. Mikäli kilpailuun osallistuneiden joukkueiden määrä on pariton, luistelee ensimmäinen joukkue yksin.

SM-kilpailun tuomarit Hannu Koivu ja Tapani Potka

Lisätietoja tarvittaessa: Hannu Koivu puh. 040 581 8617 tai hannu.koivu(at)fimnet.fi tai Tapani Potka puh. 040 5794 173 tai tapani.potka(at)pp.inet.fi