Ajankohtaista antidoping-asiaa luistelijoille

Dopingilla tarkoitetaan urheilijan suorituskyvyn parantamista elimistölle vierain keinoin, kuten lääkkeitä käyttämällä. Doping voi parantaa urheilusuoritusta, mutta se voi myös aiheuttaa vakavia vahinkoja urheilijan terveydelle. Dopingin käyttö on urheilun hengen vastaista.

Dopingtestaus Suomessa

Suomessa kaikki, jotka osallistuvat järjestäytyneeseen urheilu- ja kilpailutoimintaan ovat dopingvalvonnan piirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että dopingtestejä voidaan tehdä kilpailulisenssin lunastaneille urheilijoille sekä lajiliittojen jäsenjärjestöihin ja urheiluseuroihin kuuluville henkilöille milloin ja missä tahansa.

ADT tekee vuosittain yli 1500 dopingtestiä Suomessa. Pääasiassa testataan eri lajien huippu-urheilijoita.

Suurin osa dopingtesteistä on virtsatestejä. Veritesteillä selvitetään veridopingin ja kasvuhormonin käyttöä.

Vuonna 2007 ADT teki 22 testiä pikaluistelijoille. Testejä tehtiin niin kilpailuissa kuin kilpailujen ulkopuolella Testausstrategia ja lajien testimäärät vaihtelevat vuosittain.

Testauspooli

Antidopingsäännöstön mukaan ADT nimeää ne urheilijat, jotka kuuluvat testauspooliin. Testauspooliin kuuluvat tukiurheilijat sekä eri lajien edustusurheilijat ADT:n valinnan mukaan. Urheilija saa aina kirjallisesti tiedon kuulumisestaan testauspooliin. Kansainvälisten lajiliittojen testauspooliurheilijat kuuluvat pääsääntöisesti myös kansalliseen testauspooliin. Urheilijoita informoidaan vuoden 2009 käytännöistä vuoden 2008 lopussa.

Säännöstö velvoittaa testauspooliin kuuluvia urheilijoita ja joukkueita ilmoittamaan kirjallisesti yhteys- ja olinpaikkatietonsa ADT:lle joko postin, sähköpostin (testauspooli@antidoping.fi) tai ADAMS-järjestelmän välityksellä. Nopeat olinpaikkatietojen päivitykset voi ilmoittaa myös tekstiviestillä testauspuhelimeen (040 84 000 84).

Tiedot ilmoitetaan ADT:lle kolmen kuukauden jaksoissa, ja niitä voi ja tulee täydentää kuluvan jakson aikana. Testauspoolijärjestelmä mahdollistaa tehokkaan kilpailun ulkopuolisen testauksen. ADT:n testauspoolia päivitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä siihen on nimettynä n. 300 eri lajien huippu-urheilijaa.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

ADT toimittaa vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisun, mikä perustuu Maailman Antidopingtoimiston (WADA) julkaisemaan luetteloon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä.

ADT päivittää ylläpitämiään luetteloita internetsivuillaan uusien markkinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta. Luettelot eivät kuitenkaan sisällä kaikkia Suomessa käytössä olevia lääkevalmisteita. Jokaisen urheilijan tulee varmistaa, että hänellä on ajan tasalla oleva Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo. Julkaisua voi tilata ADT:n toimistolta tai sen voi tulostaa internetsivuilta osoitteesta: www.antidoping.fi.

Ravintolisät

Markkinoilla on runsaasti lääkkeitä muistuttavia tuotteita, ravintolisiä, jotka sisältävät kasvi- ja eläinkunnasta peräisin olevia aineita ja uutteita tai myös synteettisiä aineita. Tuotteet voivat sisältää epäpuhtauksina kiellettyjä aineita, esimerkiksi testosteronin ja nandrolonin esiasteita. Vaikka ravintolisän tuoteselosteessa ei mainittaisikaan kiellettyjä aineita, tulkitaan niiden käyttö dopingiksi, jos niitä käyttämällä on testitulos tullut positiiviseksi.

Urheilijan ei tulisi käyttää mihinkään tarkoitukseen ravintolisiä varmistumatta ensin niiden koostumuksesta. Kannattaa myös huomioida, että niiden koostumus saattaa vaihdella valmistuserästä toiseen. Myyjältä tai maahantuojalta kannattaa pyytää kirjallinen todistus siitä, etteivät heidän tuotteensa sisällä kiellettyjä aineita. Tällöinkin on syytä muistaa, että urheilija itse on vastuussa tuotteen käytöstä ja mahdollisesta positiivisesta testituloksesta.

Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta, jonka avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä.

WADA:n uudistettu Kansainvälinen erivapausstandardi tuli voimaan 1.1.2009. Kansallisen tason urheilijat ja kansallisiin kilpailuihin osallistuvat hakevat erivapauden ADT:n erivapauslautakunnalta. Ohjeet kansallisen erivapauden anomisesta löytyvät ADT:n internetsivuilta.

Kansainvälisen tason urheilijat ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat hakevat erivapauden kansainväliseltä lajiliitolta heidän sääntöjensä mukaisesti.

Urheilijan tulee selvittää häntä koskeva käytäntö joko kansallisesta lajiliitostaan tai ADT:ltä.

Lisätietoja:

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry

Puh: (09) 3481 2020 E-mail: info@antidoping.fi

Internetsivut: www.antidoping.fi