Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön opiskeluapurahat haettavissa

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö myöntää opiskeluapurahoja kansainväliseen menestykseen tähtäävien ja aktiiviuransa jo päättäneiden menestyneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun.

Lukuvuoden 2008 – 2009 opiskeluapurahat ovat haettavissa 31.8.2008 asti säätiön sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy hakuohjeineen sivulta www.olympiakomitea.fi/ura.

Lisätiedot:

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö

Tuuli Merikoski-Silius

Asiamies

0400 711728

tuuli.merikoski-silius@noc.fi

————-

1. Opiskeluapurahan voidaan myöntää urheilijalle, joka

-opiskelee korkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa tai muussa oppilaitoksessa tavoitteenaan tutkinnon suorittaminen.

-valmentautuu systemaattisesti asianomaisen lajiliiton tai vastaavan urheilujärjestön maajoukkueessa tavoitteenaan kansainvälinen kilpailumenestys. Myöntämiskriteereitä ovat mm. jo saavutettu menestys nuorten ja aikuisten arvokisoissa (Olympiamenestys/edustus etusijalla), menestymispotentiaali tulevaisuudessa sekä lajin kansallinen ja kansainvälinen merkittävyys. Säätiö voi tarvittaessa käyttää myös muita harkintaperusteita.

-osa apurahoista voidaan myöntää aktiiviuransa jo päättäneille menestyneille urheilijoille, jotka urheilun takia ovat joutuneet siirtämään opintojensa aloittamista.

-tutkinnosta riippuen apuraha myönnetään enintään kolme kertaa. Poikkeuksena hakijat, joiden opinnot ovat urheilun takia merkittävästi pitkittyneet ja yleinen opintotuki on käytetty loppuun (ks. lisäperusteet hakuohjeista)

2. Apurahaa ei myönnetä

-ammattilaisurheilijoille, jotka saavat pääasiallisen toimeentulonsa urheilemalla

-urheilijoille, joille opetusministeriö on myöntänyt valtion valmennus- ja harjoitteluapurahan (ns. urheilija-apuraha). Vuonna 2008 urheilija-apurahaa saavat sekä vuodelle 2009 urheilija-apurahaa hakevat opiskelevat urheilijat voivat kuitenkin hakea lukuvuoden 2008-2009 opiskeluapurahaa. Apurahaurheilijoiden kohdalta päätökset tehdään OPM:n urheiluapurahapäätösten jälkeen.

-lukio-opintoihin