Uuden komitean haku on alkanut!

VALTAKUNNALLINEN LIIKUNNAN JA URHEILUN NUORISOKOMITEA

Nuori Suomi, Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Olympiakomitea perustivat yhteistyössä loppuvuodesta 2005 valtakunnallisen nuorten ryhmän. Ryhmä valittiin hakemusten perusteella ja se aloitti toimintansa vuoden 2006 alusta. Ryhmä valitsi nimekseen Liikunnan ja Urheilun Nuorisokomitea (LUNK).

Nyt julistamme avoimen haun uuden LUNK:n valitsemiseksi toimikaudelle 1.1.2008-31.12.2009. Haku päättyy 30.9.2007.

Mikä on LUNK?

LUNK on määritellyt päämäärikseen nuorten liikunnan sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen urheilujärjestöissä. Komitea suunnittelee itsenäisesti päämääriään edistävää toimintaa, on lajiliittojen ja seurojen käytettävissä asiantuntijaorganisaationa sekä edustaa nuoria seminaareissa ja konferensseissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Lisäksi komitea rakentaa verkostoja liikunnan ja urheilun järjestökentässä toimintansa tukemiseksi.

Taustajärjestöjen rooli on toimintaedellytyksien luominen ja ryhmään kuuluvien nuorten tukeminen ja auttaminen.

LUNK:n kokoonpano ja toiminta

LUNK on valtakunnallinen ja siihen valitaan 10–12 nuorta. Nuorten tulee olla 18–25 -vuotiaita. Nuoret valitaan komiteaan hakemusten perusteella.

Nykyisen LUNK:n jäsenistä ja taustaorganisaatioiden jäsenistä koostuva valintakomitea valitsee uuden komitean kokoonpanon. Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi vanhasta komiteasta valitaan 3–5 jäsentä uuteen komiteaan.

Hakuohjeet

Ryhmään voivat hakea vuosina 1982 – 1989 syntyneet nuoret. Haku tapahtuu sähköisesti viimeistään 30.9.2007 mennessä. Hakulomake löytyy internetosoitteesta www.nuorisuomi.fi/lunkhaku2007

Uusi LUNK valitaan lokakuussa 2007. Valituille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.Uuden komitean ensimmäinen tapaaminen on LUNK:n järjestämässä Nuorisofoorumissa Jyväskylässä 17.11.2007.

Terveisin!

Liikunnan ja urheilun nuorisokomitea LUNK

Juhani Lehto Pekka Nikulainen

Asko Härkönen

Nuori Suomi ry Suomen Liikunta ja Urheilu ry Olympiakomitea