Antidopingtoimikunta tiedottaa: urheilijan erivapaus

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta, jonka avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä.

Urheilijan erivapaus

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta, jonka avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä.

Erivapauden myöntäminen

Erivapaus voidaan myöntää kaikille Suomen antidopingsäännöstön piiriin kuuluville urheilijoille. Erivapaus voidaan myöntää kaikkien vakavahkojen tautien ja häiriöiden hoitoon. Erivapauden voi saada taannehtivasti vain seuraavissa tilanteissa:

1. Kun lääkkeen tai menetelmän käyttö on ollut välttämätöntä akuutissa lääketieteellisessä hätätilanteessa.

2. Kun lääkkeen tai menetelmän käyttö on tapahtunut ennalta-arvaamattomassa äkillisessä tilanteessa, jolloin urheilijalla ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta jättää erivapausanomusta tai valvontalautakunnalla ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta käsitellä erivapausanomusta ennen dopingtestiä.

Erivapauslomakkeet

Erivapautta anotaan erivapausanomuslomakkeella. Lomakkeita on kaksi erilaista:

Hakemuslomakkeella (Standard Application Form) anotaan erivapautta minkä hyvänsä kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitun aineen tai menetelmän käytölle.

Ilmoitusmenettelylomakkeella (Abbreviated Process) anotaan erivapautta vain suihkemuotoisten formoterolia, salbutamolia, salmeterolia tai terbutaliinia sisältävien valmisteiden sekä paikallisesti ja nivelensisäisesti annosteltujen glukokortikosteroidien käyttöön. Poikkeuksena glukokortikosteroidi-voiteet, jotka ovat sallittuja.

Lomakkeita saa Suomen Antidopingtoimisto ADT ry:n toimistosta tai tulostamalla ne ADT:n internetsivuilta www.antidoping.fi, Maailman Antidopingtoimisto WADA:n www.wada-ama.org tai kansainvälisen lajiliiton internetsivuilta.

Kansallisen tason urheilijat

Tämä menettely koskee seuraavia urheilijoita (kts. linkki
http://www.antidoping.fi/view.cfm?page=FA39C5D4-79EE-4DED-8490-E46414B5E4C4)

ADT tarkistaa tarvittaessa muiden urheilijoiden kohdalla mahdollisen dopingtestianalyysin positiivisen tuloksen johdosta, että lääkityksen käyttö on lääketieteellisesti perusteltua ja välttämätöntä.

Poikkeus: kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapautta koskevat lupahakemukset ja ilmoitukset on urheilijan toimitettava kansainväliselle lajiliitolleen iästä riippumatta (maajoukkueet eri ikäryhmissä ja muut kansainväliseen kilpailutoimintaan osallistuvat). Vaihtoehtoisesti on selvitettävä, hyväksyykö kansainvälinen liitto ADT:n tekemän erivapauspäätöksen.

Erivapauden hakeminen

ADT:n valvontalautakunta voi urheilijan kirjallisesta anomuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen ja/tai menetelmän käyttämiseen WADA:n vahvistaman kansainvälisen standardin mukaisesti.

Erivapausanomuksen käsittely

Erivapaushakemus on jätettävä vähintään 21 vuorokautta ennen ensimmäistä kilpailutapahtumaa, jossa erivapauden kohteena olevaa lääkitystä tai menetelmää aiotaan käyttää.

Erivapaushakemus- ja ilmoitusmenettelylomakkeet osoitetaan Suomen ADT:n valvontalautakunnalle ja toimitetaan osoitteeseen Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry, Radiokatu 20, 00240 Helsinki.

ADT:n valvontalautakunta voi halutessaan pyytää urheilijalta lisäselvityksiä tai -tutkimuksia erivapauden arvioimiseksi. Urheilija saa myönnetystä erivapaudesta todistuksen ADT:n valvontalautakunnalta.

Ilmoitusmenettelyssä lupa lääkkeiden käyttöön tulee voimaan heti ADT:n valvontalautakunnan saatua tiedoksi täydellisesti täytetyn ilmoituslomakkeen. ADT tiedottaa urheilijalle kirjallisesti ilmoitus-lomakkeen vastaanottamisesta.

Muutoksenhaku erivapauspäätökseen

Urheilija voi hakea muutosta kielteiseen erivapauspäätökseen Urheilun oikeusturvalautakunnalta. Urheilija maksaa itse kaikki valituksesta koituvat kulut.

Lisätietoja:

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry
Puh: (09) 3481 2020
Faksi: (09) 148 5195
Sähköposti: info@antidoping.fi
Internet: http://www.antidoping.fi/