Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma

Kilpailumanipulaation määritelmä

Kilpailumanipulaatio on määriteltävissä tavoilla, joilla pyritään saavuttamaan kohtuutonta henkilökohtaista tai muille tarkoitettua etua. Käytännössä manipulaatio voi olla järjestelyjä, toimenpiteitä, laiminlyöntiä tai muuta vilpillistä toimintaa, joka suoraan tai välillisesti vaikuttaa urheilukilpailun lopputulokseen tai kilpailu-/ottelutapahtuman kulkuun.

Tavoitteet

Suomen Luisteluliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoite on lisätä tietoisuutta, parantaa valvontaa sekä valmiuksia mahdollisesti ilmenevien tapauksien torjuntaa. Näitä tavoitteita tukevat ajantasaiset säännöt ja ohjeet sekä yhteistyö, koulutus, tiedustelu ja tutkinta Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n kanssa.

Eettinen säännöstö ja seuraamukset

Suomen Luisteluliiton eettisen säännöstön tarkoitus on asettaa selkeät käyttäytymisen sekä reilun ja vastuullisen urheilun säännöt kaikille Liiton toiminnassa mukana oleville henkilöille.

Säännöstö koskee kaikkia henkilöitä, jotka osallistuvat missä tahansa ominaisuudessa Liiton toimintaan tai sen tapahtumiin. Säännöstö koskee erityisesti kaikkia Liiton luottamushenkilöitä, Liiton toimitsijoita, Liiton jäseniä ja niiden jäseniä, Liiton työntekijöitä ja konsultteja, luistelijoita, valmentajia, lääkäreitä, joukkueenjohtajia, huoltajia sekä muita henkilöitä, jotka osallistuvat mihin tahansa Liittoon liittyvään menettelyyn tai toimintaan.

Kaikki liiton alaisuudessa kilpailevat maajoukkueurheilijat, sitoutuvat urheilijasopimuksessaan kilpailumanipulaation ennaltaehkäisevään toimintaan.

Seuraamukset kilpailumanipulaatioon ja muihin eettisesti vääriin toimintoihin liittyvissä tapauksissa on määritelty Luisteluliiton eettisessä säännöstössä sekä kurinpitosäännöissä.

Toimintaohjeet

  • Tieto tapauksesta tulee saattaa lajiliiton tietoon.
  • Tapauksen alustava käsittely Luisteluliiton sisällä ja päätös jatkotoimista. Tarvittaessa Luisteluliitto voi osallisilta pyytää vastineet tai konsultoida SUEKia.
  • Jos asiaa ei voi selvittää liiton toimesta, Ilmoitetaan tapauksesta SUEKille tai poliisiviranomaisille.
  • Poliisi päättää mahdollisista rikostutkinnallisista toimenpiteistä ja lajin kurinpito kilpailullisista seuraamuksista.

Koulutus ja viestintä

Suomen Luisteluliitto ry edellyttää lajiyhteisössään toimivia suorittamaan vuosittain Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen, jossa kilpailumanipulaatio on yksi koulutuksen osa-alueista. Lisäksi Luisteluliitto arvioi vuosittain tarpeen järjestää erityisesti kilpailutapahtumiin osallistuville henkilöille tilauskoulutuksen, jonka sisällöstä ja sen kouluttajan määrittelee SUEK ry.

Viestinnästä lajiliiton toimintoihin osallistuville vastaa keskitetysti Luisteluliiton toimisto.

Seuranta

Kilpailumanipulaation torjuntaohjelman sisällön ja toteutumisen määrittelee vuosittain Suomen Luisteluliiton hallitus ja torjuntaohjelman toteutumisen arviointi kirjataan vuosikertomukseen

Yhteystiedot

Urheilutoimenjohtaja
Janne Hänninen
Suomen Luisteluliitto ry
Valimotie 10, 00380 HELSINKI
janne.hanninen(a)luisteluliitto.fi
040 553 3388