Valiokunnat

Luisteluliiton toiminnan linjat päättää liiton hallitus. Käytännön toiminnasta vastaavat seurat, joiden toimintaa tukee liiton henkilökunta. Valiokuntien tehtävä on välittää seurojen ja harrastajien toiveita eteenpäin liittoon sekä sparrata palkattua henkilökuntaa tehtävissään.

Työvaliokunta
Vesa Rosendahl, puheenjohtaja
Hannu Koivu
Antti Kuljukka
Ilkka Rahnasto
Janne Hänninen, esittelijä ja sihteeri